PRIVACY BELEID

Waarom dit privacy beleid?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy beleid

In dit privacy beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Mi Amigo en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van miamigofoundation.nl.

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Stichting Mi Amigo op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Stichting Mi Amigo adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Stichting Mi Amigo

Stichting Mi Amigo is de verantwoordelijke in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Stichting Mi Amigo.

Stichting Mi Amigo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82377626. Stichting Mi Amigo is gevestigd en kantoorhoudend in Uden aan de Breukrand 505 en bereikbaar via het e-mailadres info@miamigofoundation.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Mi Amigo kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door u te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Stichting Mi Amigo op. Dit privacy beleid is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Stichting Mi Amigo optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Stichting Mi Amigo plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Mi Amigo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Mi Amigo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Stichting Mi Amigo verstrekt. Stichting Mi Amigo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, lifestyle kenmerken en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Mi Amigo gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van helpen van lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Ten behoeve van statistisch onderzoek (gegevens verkregen vanuit online enquête).
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Stichting Mi Amigo kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Mi Amigo kan uw persoonsgegevens delen met aan Stichting Mi Amigo gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Stichting Mi Amigo kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Stichting Mi Amigo rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Stichting Mi Amigo heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting Mi Amigo zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Stichting Mi Amigo samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Stichting Mi Amigo website:

Functionele cookies

Stichting Mi Amigo plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stichting Mi Amigo maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Stichting Mi Amigo heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Stichting Mi Amigo heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Mi Amigo verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting Mi Amigo bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?

U dient er zelf voor te zorgen dat Stichting Mi Amigo over de juiste persoonsgegevens beschikt. Per post (Sportlaan 18 A, 5242 CN Rosmalen) of per e-mailadres info@miamigofoundation.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Stichting Mi Amigo of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Stichting Mi Amigo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Stichting Mi Amigo of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Stichting Mi Amigo neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Stichting Mi Amigo via info@miamigofoundation.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy beleid. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy beleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy beleid of over de wijze waarop Stichting Mi Amigo omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@miamigofoundation.nl.