Voordelen ANBI status

Mi Amigo heeft een aanvraag lopen voor de ANBI status, dit houdt in dat giften aan onze stichting wettelijk aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelastingaangifte. Voor meer informatie ga naar: Giften (belastingdienst.nl)

Voor bedrijven is het ook mogelijk om deze giften af te trekken, voor meer informatie ga naar: Aftrekbare giften (belastingdienst.nl)

Onze ANBI status is te verifiëren bij de belastingdienst, ga naar: Belastingdienst: Giften – Programma ANBI opzoeken en vind het resultaat. (instelling: Stichting Mi Amigo vestigingsplaats: Uden).

Naam stichting Mi Amigo Foundation
RSIN/Fiscaal nummer 862442540
Contactgegevens Mi Amigo Foundation
Breukrand 505
5403 LK Uden
0620550511
info@miamigofoundation.nl
Doelstelling Klik hier (doorlinken naar beleidsplan blz 3)
Beleidsplan Klik hier (doorlinken naar beleidsplan)
Bestuurssamenstelling Klik hier (doorlinken naar beleidsplan blz 4)
Beloningsbeleid hoofdlijn: alle bestuursleden en overige vrijwilligers werken gratis voor Mi Amigo Foundation. Zij ontvangen geen onkostenvergoeding over dergelijke.
Verslag activiteiten Zie ‘wat wij doen/projecten’
Financiële verantwoording Jaarrekeningen
Bankrekening NL34 RABO 0367 2770 42